Comitetul de Organizare al CONFER 2022 mulțumește partenerilor săi: